Dictionaries | References

घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती


एखादी गोष्‍ट अतिशय झाली म्‍हणजे तिचे महत्त्व राहात नाही. तु०-अतिपरिचदवज्ञा।

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आज मला, तर उद्या तुला   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   बेडूक-बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   व्यालीच्या वेदना व्यालीस कळेत, वांझेस काय समजे   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍यास बोडकीचा काय पाड?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   घरोघर मातीच्या चुली   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   चुकी मनुष्‍यापासून होती, शोधतांना कठीण पडती   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   बाळंतिणीच्या वेदना वांझेला काय ठाऊक   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   खडी किंमत   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   गाढवांस गुळाची चव काय   जर खताचा सांठा, तर पैशाचा काय तोटा   तंटा तुटण्या अंती, दोघांची हानि होती   दशा फिरती, सोन्याची माती होती   दिली गाय, तिची आशा काय   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   बडोदें-बडोदी मोती   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   मैलागिरी-मैलागिरासंगे चंदन सर्व होती। वेळु हे न होती   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   मोती   वेडीला सासर काय माहेर काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP