Dictionaries | References

घशांत हात घातला, परंतु सुका

प्रयत्‍न करूनहि फळ न मिळणें.

Related Words

मुळाशीं हात घालणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   अंधके हात बटेर   हात चोळणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   माझे हात का कोकणांत गेले?   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   ढुंगणास हात पोचणें   हात हातांत देणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   आपला हात जगन्नाथ   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   हातास हात मिळणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   देवाक हात, गुरवाक भात   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   गूळ घातला तितका गोड   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   डोळे, नाक, हात चिपणें   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बुद्धिवानाचा हात लांब   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाताहत or हात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP