Dictionaries | References

घाणीचे बैलाची फेरी, दिसते थोडी पण मजल पुरी

चुन्याच्या घाणीला जो बैल जुंपलेला असतो तो ठराविक वर्तुळांतच फिरत असतो, त्‍यामुळे मूळ ठिकाण सोडून दूर गेलेला दिसत नाही. पण एकदर त्‍याची चाल मात्र पुष्‍कळच झालेली असते. तसे घरात मनुष्‍य काम करते ते काम दिवसभर पुरते पण त्‍याची मोजदाद करतां येत नाही.

Related Words

मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   उड्या बरा पण पड्या कठीण   बाईल मरो पण बैल जगो   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   प्रारब्धहीनाला सुवर्णाची मृत्तिका दिसते   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   पुरी पडणें   फेरी   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP