Dictionaries | References

घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी

(गो.) घालायची असल्‍यास घाल रांडे भीक, मी पेडण्याचा भिकारी आहे. भिकारी शिव्या देऊन भीक मागतो आहे, कारण तो पेडण्याचा आहे ! [ पेडणें हे उद्धटपणाविषयी प्रसिद्ध आहे
तेथील भिकारीसुद्धा उद्धट असतात.]

Related Words

घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   भीक शीताक कावळो हांगलो   भीक मागावी आणि जरबहि दाखवावी   येना मागूंक भीक जाल्यार गुडगुडी ओडूंक शीक   अवतण - अवतण टाकून भीक मागणें   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   बिना मागे मोती मिले, मांगे न मिले भीक ।   गाढवीण गूळ हागती तर डोंबारीण कां भीक मागती   भीक मागणाराला दहा घरें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   मिळणें-मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक   भीक माग्याला बारा घरें, तेरा ओसर्‍या   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   भीक न घालणें   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   भिकारी आणि चोखारी   हांव-हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   जीभ चोखारी, नशीब भिकारी   म्हज्या-म्हज्या घरा बारा जोता, पुण हांव भीक मागून खातां   भीक लागणें   पडत पासो जाल्यार खेळत पिसो   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   बरँ जात्लँ जाल्यार राती कित्या हागूं जात् लँ आशिल्लँ?   भिकारी हे दानाची चर्चा करणारे नसावेत   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   रेडयाऽगांडी भरावे खोडो थोडो जाल्यार आनीक भरा   हाव or हांव   आपुण रांड शिनाळें जाल्यार भावाबायले पातयेना   येर्‍यान गेलें ना जाल्यार हणयेन गेलें   भणंग-भणंग भिकारी, गावांत त्याची रोज फेरी   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   उधळेपणाचा जन्म चमत्कार, भिकारी होऊन मरणार   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   मडवळाघरच्या लग्नाक वस्त्राची जायना भीक   परदेशीं भीक बरी   ताकाकरितां भीक मागायची तर भांडे कां लपवावें   कोणी घालीना भीक तर पंतोजीपणा शीक   पाय बरे आसल्यारि होणांक इते भीक?   भीक असून दारिद्य कां?   पीक थीं भीक   मांडूक-मांडूक म्हणता ‘ हांव रडतां त्या भितीं पावस पडता. ’   हालेसा-हालेसा ! वावराक योरे. हांव भुरगो मगा हालेसा ! जेवक योरे, हांव मान्याय मगा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP