Dictionaries | References

घुगर्‍यांचा न्याय

 पु. घुगर्‍या हातांत घेऊन बोलणें ; एक दिव्याचा प्रकार . ' घुगर्‍यांचा न्याय एकीकडे ठेवून आधीं देशपांडे व कुलकर्णी यांचा व खंडेराव याचा न्याय घ्यावा .' - पेम ४८६ .

Related Words

न्याय   घुगर्‍यांचा न्याय   न्याय सांगणें   पत्य लहान मोठा तसा न्याय खराखोटा   कायदे बहूत, न्याय थोडक्‍यांत   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   काग - कागटाळी न्याय   फिरंगी न्याय   न्याय व अधिकार हे बरोबर जातात   उफराटा न्याय, गालगुंडे खाय   नीरक्षीर न्याय   न्याय नाहीं गांवाला, चोर दंडी सावाला   फिरंगी न्याय घरार पडप   बीज-बीजांकुर न्याय   अजा कृपाणीय न्याय   सिंहावलोकन (न्याय)   अंधगज (हस्ति) न्याय   दाद ना फिर्याद, न्याय ना अन्याय   कूपयंत्रघटिका न्याय   वीचि-वीचितरंग न्याय   शुक-शुकनलिका न्याय   चंद्रचकोर न्याय   उफराटा न्याय   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   अहिनकुल न्याय   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   काय केल्‍यार काय आस, न्याय केल्‍यार अर्द आस   क्षीर-क्षीर नीर न्याय   हंस पक्षी न्याय देतो, पाणी निवडितो   अरुंधती - अरुंधतीदर्शन न्याय   स्थाली-स्थालीपुलाक न्याय   रवि-रवि अरूण न्याय   एकवृंतगत फलद्वय न्याय   रज्जुसर्प न्याय   राजा बोलेल तो न्याय   काकाक्षि-गोलक न्याय   महमद पर्वत न्याय   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   रवि कुक्कुट न्याय   काकतालीय न्याय   अशोकवनिका न्याय   साव-साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   हंस-हंसक्षीर न्याय-विवेक   अरण्यरोदन न्याय   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   सूची-सूचीकटाह न्याय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   घुगर्‍यांचा न्याय   अजा कृपाणीय न्याय   अरुंधती - अरुंधतीदर्शन न्याय   अशोकवनिका न्याय   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   उफराटा न्याय   एकवृंतगत फलद्वय न्याय   क्षीर-क्षीर नीर न्याय   काकतालीय न्याय   काकाक्षि-गोलक न्याय   चंद्रचकोर न्याय   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   न्याय   रज्जुसर्प न्याय   राजा बोलेल तो न्याय   वीचि-वीचितरंग न्याय   शुक-शुकनलिका न्याय   स्थाली-स्थालीपुलाक न्याय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP