Dictionaries | References

घे उदी नि होय सुदी

[उदी=उदाचा धूप. सुदी= दुरुस्‍त.] प्रकृति नादुरूस्‍त झाल्‍यामुळे लौकर गुण देणारा उपाय म्‍हणून उदाची धुरी दिली व त्‍याने तिची प्रकृति अगदी ताबडतोब बरी झाली खरी
पण दरवेळी असा झटपट करतां येणारा उपाय लागू पडेलच असे खात्रीने सांगता येत नाही. गुण झटपट आला पाहिजे असा उतावीळपणा उपयोगी नाही. तु०-पी हळद हो गोरी.

Related Words

उदी देणें   हैव-हैवहि गेलें नि दैवहि गेलें   नि॥   जवळचें विटवा नि दूरचें भेटवा   कुणबी गांठावा उपाशीं नि बामण गांठावा पोटाशीं   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   अक्कल नाहीं कवडीची नि नांव सहस्त्रबुदे   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   नि पु ण   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   माझें घ्या नि पांचांत न्या   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   मांजराला घराची आठवण राहते, नि कुत्र्याला मनुष्याची आठवण राहते   घे मेरे पावणे पांच   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घे सुरी घाल उरी   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   विलायत-विलायती झांपड नि तिनें आपले-पणाचा भाजला पापड   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   अमर्याद - अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   आपल्या हातचें धुणें नि आईच्या हातचें खाणें   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   बायकोचा भाऊ नि लोण्याहून (अंडापेक्षांहून) मऊ   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   सोम साळी नि मंगळ जाळी   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   न मागे तयाची रमा होय दासी।   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   ओलेंचिलें (ओलें पालें-फोलें) शेतचें, नि थोटेंमोठें पोटचें   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   ठाकरं नि लाकडं   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   शहाण्याला इशारा, नि मूर्खाला खेटराचा मारा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   आजचे अरिष्टा उपाय, उद्या केल्‍यानें न होय   आनंदित मन ही खरी मेजवानी होय   उदी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   पत्रास _   भांड-रांड भांड म्हैसा, बिघडे तो होय कैसा   शुचिर्भूतपणा हाच मुळीं दैवी अंश होय   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   होय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP