Dictionaries | References

घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?

(गो.) दाता दान करीत असतां अपमानकारक शब्‍द बोलायला लागला तर ते कोण घेईल ?

Related Words

घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   दर न्हाणाला मखर कोण घालतो   ठिकाण नाहीं लग्नाला, कोण घेईल मुलाला   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   आम्हा बायकांस विचारतो कोण?   कर गे रांडे पुरणपोळ्या   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   मॉठया कोणय् दार काटटा, बारकॅल्या कोण काटटा?   भुके वखद कोण दिता?   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   ठिकाण नाहीं लग्‍नाला, कोण घेईल मुलीला   चौघाऽआवय कोण रडता   अर्धा शामल, अर्धे आंग्रे, तिसरे राजश्री कोण?   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   घ म्‍हळ्यारि घप कर नयें   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   घे सुरी घाल उरी   रांडे घरीं मांडे, लुच्च्या घरीं झेंडे   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   घे मेरे पावणे पांच   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खोट्याचे मढें तीन शेज पडे, त्‍याला कोण रडे?   गरीब गायीच्या पाठीवर कोणीहि थाप मारावी, चावर्‍या कुत्र्याच्या वाटेस कोण जाणार?   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   कोण जाणे खरें खोटें, जग चाले उफराटें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   कोण कोणाचा गुरु, कोणकोणाचा चेला   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण-‘आगा, आगा, माच्छि विडि पेटैता’   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अडक्यानें हत्ती मिळतो, पण कोण पोसतो? - अडक्याला हत्ती पण पोसायला नाहीं शक्ति   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आसल्यार सगलिं आसात ना जाल्यार कोण ना   कोणाचा कोण   खाली घाली घोण, तिला शिनळ म्‍हणे कोण   पत्रास _   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   फुडें गेल्यार फाटि कोण ना   म्हाळ म्हैन्यां फागलां सोत्तालॉ खीं कोण   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP