Dictionaries | References

घे मूल, टाक माळ्यावर

अतिशय धांदल, गडबड.

Related Words

मूल   टाक   अंगावरचें मूल   पडे झडे, मूल वाढे   घे मणी डोरलें, तुझें माझें सरलें, काहीच नाहीं उरलें   आईच्या लाडामुळें, मूल होई खुळें   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   एखाद्याशीं टाक टाकणें   बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे ! घे रांडे !   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   घे मेरे पाउणे पांच   मूल, भिक्षुक आणि ऋणी, यांस समज नसतो पुर्तेपणीं   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   गायीचे बाळ-मूल   घे कुंचला कीं लाग फिरवायला   घे घोडा पी पाणी   पाठ फोडून भावंड नव्हे आणि पोट फोडून मूल नव्हे   चूल आणि मूल   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   सवत साहीना आणि मूल-लेंकरुं होईना   धिमी पाऊल टाक मैदान मारते   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   घे उदी नि होय सुदी   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   टाक उशाला नि हो पायथ्‍याला-पायशाला   नकटें नाक मारतें झाक, लांबडें नाक कापून टाक   घे म्‍हणून असप   गाय रुतली चिखलामाजी, तिची न घे कुणी काळजी   मुलाला द्यावें वाटींत, मूल मागे करवंटींत-नरटींत   मूल मागावयाला गेली आणि नवरा गमावून आली   आपलें मूल आणि दुसर्‍याची बायको चांगली दिसतात   मान घे मुढया, म्हजे मारुंदे उडया   मूल सैल सोडला, मूर्ख झाला   कांखेंत मूल आणि गांवभर शोध   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   मूल-मुले कुठारः   देवाला फूल, घराला मूल   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   गुरूं काढतें भूक आणि मूल (पोर) काढतें दुःख   दुसर्‍याचें मूल चाटूं जाणें, लोटूं न जाणें   घे सुरी घाल उरी   दिवसां चूल आणि रात्रीं मूल   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   घे मेरे पावणे पांच   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   अंगावरचें मूल   आयता मूल   गायीचे बाळ-मूल   चूल आणि मूल   जाणे कैसे कूळ, तोच जाणा शाहणा मूल   देवाला फूल, घराला मूल   नकटें नाक मारतें झाक, लांबडें नाक कापून टाक   पंच मूल   पत्रास _   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP