Dictionaries | References

घे सुरी घाल उरी

एक घाव दोन तुकडे असे ताबडतोब घाईने एखादे कृत्‍य करणें.

Related Words

उरी   सुरी   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   उरी डोंगर घेणें   साखरेची सुरी   घे मणी डोरलें, तुझें माझें सरलें, काहीच नाहीं उरलें   घे सुरी घाल उरी   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   उपट सूळ (की) घे खांद्यावर   घे मेरे पाउणे पांच   तुका ना माका, घाल सुण्यास   बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे ! घे रांडे !   सोन्याची सुरी झाली म्हणून उरांत भोसकून घेण्यांत अर्थ नाहीं   जानव्यास सुरी बांधणें   सोन्याची सुरी झाली म्हणजे पोटांत खुपसुन घेतां येत नाहीं   शीर सुरी तुझ्या हातीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   गळ्यावर सुरी ठेवणें   घे घोडा पी पाणी   घे कुंचला कीं लाग फिरवायला   उरी केस, माथां टक्कल   घेतली सुरी घातली उरी   (गो.) कानां भिडॅल घाल   धड तुला न मला, घाल कुत्र्याला   मानेवर तलवार-सुरी ठेवणें   चाल बैला चाल, हरळीवर माती घाल   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   उधळ माधळ घाल गोंधळ   घे उदी नि होय सुदी   उरी रीण, दारीं पेंव   घे म्‍हणून असप   गाय रुतली चिखलामाजी, तिची न घे कुणी काळजी   घाल मीठ, कर नीट   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   धर्माची डाळ, म्हणे पाखडून घाल   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   वाळकावर सुरी पडली किंवा सुरीवर वाळुक पडलें तरी वाळकाचा नाश   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   घे मेरे पावणे पांच   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   मान घे मुढया, म्हजे मारुंदे उडया   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   सोन्याची सुरी विधवेची आणि काळी गळसुरी सवाष्णीची   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   घाल गे रांडे ! भीक   सुवर्णाची माळ, करंडांत घाल   उरी   उरी केस, माथां टक्कल   उरी डोंगर घेणें   उरी रीण, दारीं पेंव   (गो.) कानां भिडॅल घाल   घेतली सुरी घातली उरी   घाल   चाल बैला चाल, हरळीवर माती घाल   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   पत्रास _   भाल-सुवर्णाची भाल, करडांत घाल   सुरी   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   सुवर्णाची माळ, करंडांत घाल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP