Dictionaries | References

घोडामैदान जवळ असणें

घोडा कसा चालतो-पळतो हे पाहाण्यासाठी त्‍याला मैदानात न्यावे लागते. ते मैदान जवळ असल्‍यावर लगेच परीक्षा होणार व निकाल कळणार. कसोटीची वेळ जवळ येणें.

Related Words

गांठीस असणें   पल्ल्यावर असणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   बगलेंत असणें   संग्रह-संग्रही असणें राहणें   (डोक्यांत) बटाटे भरलेले असणें   दुमल्यावर असणें   जवळ करणें   एका पायावर तयार असणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   अरबाणा - अरबाण्यांत असणें - चालणें - राहणें - वागणें   पुंजी बाळगून असणें   बाहेरवाटेची असणें   गज्‍जी असणें   घराला पदर असणें   पाठीवर असणें   चुलीत मांजरें व्यालेली असणें   दांतांस दांत लावून असणें   पाळतीवर असणें   भुकेचा कोंवळा असणें   एका अंगावर असणें   दाव्यास दावें असणें   घोड्यावर असणें   घोडामैदान जवळ असणें   प्रसंगीं असणें-राहणें-वागणें-चालणें-निभणें   शास्त्रास-शास्त्राचा-शास्त्रापुरता-शास्त्रार्थास असणें-नसणें   शिरा तोरा असणें   ध्यानीं मनीं असणें   आग असणें   काळिंग असणें   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   काशी असणें   हातावर गहूं असणें   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   खुंटासारखा उभा राहणें-असणें-खुंटणें   दर्भ घेऊन उभा असणें   बेहडा-बेडा पार होणें-जाणें-असणें-करणें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   सावली पायांखालीं येणें-असणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   डोळा असणें   भद्रा-कपाळीं भद्रा असणें   बेचाळीसचा अंक असणें   अंतडीकातडी एक असणें   शुक्क-शुक्क असणें-होणें   रजातलबेंत-असणें-राहणें-वागणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP