Dictionaries | References

घोडे मारणें


जलद प्रवासाचे साधन म्‍हणून पूर्वी घोडेच असत. तेव्हां एखाद्याचे घोडे मारले म्‍हणजे त्‍याची मोठीच नुकसानी होई. यावरून नुकसान करणें. ‘आपण नशिबाचे काय असे घोडे मारले होते की त्‍याने आपणांस तुरुंगात टाकावे.’ -विकारविलसित.

Related Words

खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   काखेस मारणें   बगलेंत मारणें   पैण भोंगणें-बाळगणें-पाळणें-धरणें-मारणें   बहर-बहर मारणें   पिछाडया मारणें-झाडणें   घोडे मारणें   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   डोळा घालणें-मारणें   दुसर्‍याच्या अंडानें विंचू मारणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   टांग मारणें   शालजोडींतला देणें-मारणें   फड मारणें-राखणें-संभाळणें   खाकेस मारणें   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   खूण मारणें   तर(ल)वार गाजविणें-मारणें   फड मारणें-संपादणें-मारुन जाणें-मारुन नेणें   बुडी-बुडी मारणें-देणें   उपकारांनी मारणें   बैठक-बैठक मारणें   कांटा मारणें   खुंटी मारणें   ताव देणें-मारणें   सूर्याचे घोडे दाखविणें   अघाडी मारणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   पोट जिरवणें-झाडणें-पाडणें-मारणें-सांडणें   वान-वान मारणें   वाण-वाण मारणें   पाठीवर मारा (मारणें) पण पोटावर मारुं नका (नये)   भूक मारणें   मारणें-चपेटा मारणें   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   काशींतु कासाक घोडे   पतिव्रता भूकी मरे, कसबीण खाई लाडू, गांडू घेला घोडे चढे, मरद खेंचे गाडुं   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   मुरका-मुरका मारणें   मार मारणें-देणें   बैठक मारणें   हाडाला-हाडीं फांसण्या घालणें-मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   मेलेल्याला मारणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   फडावर शड्डू मारणें   बाला देणें-मारणें   मेट-मेटें मारणें-मारुन पडणें   अंकुश मारणें   अखेरी मारणें-साधणें   अखेरी मारणें, सांभाळणें   अंगीं माशा मारणें   अघाडी मारणें   अंडाचें निवणें करुन बसणें, अंडावर अंड घालून बसणें, अंडावर बुक्क्या मारणें   आग मारणें   आडून गोळी मारणें   (आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें or गुटका मारणें   आयत्या पिठावर रेघा ओढणें-गुटका मारणें   आलखटपलखट मारणें   उड्या मारणें   उपकारांनी मारणें   उष्टया हाताने कावळा न मारणें   ऊत मारणें   एका दगडानें दोन पक्षी मारणें   (एखाद्या खाद्यावर) ताव देणें-मारणें   एखाद्याच्या नांवानें बोंब मारणें   (एखाद्या वस्‍तूवर, पैशावर) ताव देणें-मारणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   काखेस मारणें   कांटा मारणें   कांठावर मारणें   कानांत खुंट्या मारणें   काम करत्‍या बैलाला मारणें   काळाची गांड मारणें   खुंट्याच्या जोरानें दावे ओढणें-उड्या मारणें   खुंटी मारणें   खूण मारणें   खरका मारणें   खर्‍याच्या गांडीत मेख मारणें   खश मारणें   खाकेस मारणें   खाकोटीस मारणें   गुदमरणें-मारणें-मुरणें   गाठोडे बगलेत मारणें   गांड मारणें   गांडीवर फुली मारणें   गांव मारणें   गिर्‍हाईक मारणें   गोळा मारणें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   घर मारणें   घाण-वास मारणें   चक्‍कर मारणें-मारून येणें   चोपड्या गोट्यावर हेपल्‍या मारणें   छटा-छाया मारणें   छड्डू मारणें   छान मारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP