Dictionaries | References

चणे खावुनु हात धुवंचें

(गो.) चणे खाऊन हात धुवावयास जाणें
फाजील स्‍वच्छता किंवा सोवळेपणा करणें.

Related Words

दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात चालणें   हात वळणें   करडा हात करणें   गुडघ्‍यावर हात देणें-येणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   व्हावचें-व्हावंचा न्हयींतु हात धुंवचें   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हात धरुन काढून लावणें   हात दाखवून अवलक्षण करणें-चिंतणें   अंधके हात बटेर   ढुंगणास हात पोचणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   लोखंडाचे चणे खावविणें-चारणें   लांवेचे चणे लांवेंन खांवचे   हात हातांत देणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   देवाक हात, गुरवाक भात   कंठास हात लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   डोळे, नाक, हात चिपणें   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   हात उगारणें-उचलणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   बुद्धिवानाचा हात लांब   वाताहत or हात   दगडाखालीं सांपडलेला हात युक्तीनें काढावा   वाहत्या गंगेंत हात धुवुन घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP