Dictionaries | References

चांगले करीं देणेघेणें, त्‍याचा नलगे जामीन घेणें


सज्‍जनाजवळ व्यवहार करीत असतां तिर्‍हाईत जामिनाची काही जरूर नसते.

Related Words

उपरवांयां अंबट घेणें   जामीन रहा आणि गांठचें वहा   गांडीवर घाव घेणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   वार घेणें   मनगट चावून घेणें   गुण घेणें-देणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   जपमाळ घेणें   दुखणें घेणें   घण घेणें   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   खरपूस समाचार घेणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   नांव न घेणें   रान घेणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   पंगतीस घेणें   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   शिवदीक्षा घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   घर डोईवर घेणें   करीं कंकण, नको आरसा   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   रुख-रुख घेणें   भय-भय घेणें   बरा-बरा घेणें   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   मेख सोसणें-घेणें (हातावर)   घोट घेणें   निभावणी जामीन   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP