Dictionaries | References

चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो

चांदी (पैसा) लोखंडास (कठोर माणसाला) मऊ आणते. पैशाने कठीण-कडक माणूसहि वश असतो.

Related Words

जोडा   चांदीचा जोडा लोखंडास नरम करतो   पैसा गेला पण जोडा चांगला मिळाला   चिरमी जोडा   बालोभा जोडा   जोडा(जोडे) फाडणें-झिजविणें   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   चांदवडी जोडा   चांभाराचा जोडा फाटका   कोणाचा जोडा कोणाचे पायांत नसणें   काळ प्राण हरण करतो पण वैद्य प्राण आणि वित्त नेतो   जो जातांना त्‍वरा करतो, तो घेतांना कांहीं विसरतो   अंगाचें कातडें काढून जोडा शिवणें   पायाचा नरम   दुसर्‍याचा न्याय करतो, आपला कोणी पाहत नसतो   घरीं करतो चोरी, आणि बाहेर करतो मारामारी   ईश्र्वर कृपा करतो तेव्हां वायूसवें पाऊस पाडतो   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   नरम चारा   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   हांतरण्याला गरम पांघरण्याला गरम-नरम, मग निजण्याला कां वाटावी शरम?   आपाशाई जोडा   दरबारी जोडा   पायांचा नरम   पायांतील जोडा पायांतच बरा (डोकीवर घेऊं नये)   रेशमी जोडा   रेशमी जोडा कांखेंत घेणें   नरम पडणें-होणें   तापत्रयाला जोड-जोडा नाहीं   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   शरम करी नरम आणि भरम करी गरम   घरांत नाहीं मिठाचा खडा, बाहेर दाखवितो पठाणी जोडा   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   (काम) नरम करणें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   अभिमानाचे मागोमाग, द्वेष करतो पाठलाग   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   करतो एक आणि भरतो एक   नोकर काम करतो आणि धनी पैसे वांचवितो   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   न मागतां कृपा करतो, त्याचा उपकार मोठा होतो   लोका ऐकवी चतुर वाणी, करणी करतो मूर्खावाणी   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   हातीं नाहीं दाम, मग कोण करतो काम   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP