Dictionaries | References

चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें

चार महिने झोप घेऊन पाहिली पण काही फळ मिळाले नाही. तरी काही न करतां आळसात दिवस काढल्‍यास कोणता लाभ होणार आहे? काही होत नसतांना आजारीपणाचे ढोंग करीत असलेल्‍या आळशी व कुरकुर करणार्‍या मनुष्‍याच्या तोंडचे उद्गार.

Related Words

चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   घटकेचा गुण   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   चार खाणी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   गरीबाच्या मध्यस्‍थीला, उदासीनतेनें ठाव दिला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   सहज डोळा फिरकावीन, चार आणे टरकावीन   देवानें ओढ घेणें   देवानें डावी देणें   देवानें मारणें   देवानें दिलें व कर्मानें नेलें, कर्माचें फळ पुढें आलें   दे रे देवा ! कुरुप, तर देवानें दिलें स्वरुप   देवाजवळ मागितला एक (डोळा), देवानें दिले दोन   देवाजवळ मागितला पूत, (तों) देवानें दिला भूत   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   देवानें दिलेलें सरेना, माणसानें दिलेलें पुरेना   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   देवानें पालखींत बसला आणि दैवानें उचलितो पालखीला   देवानें पाहिलें, तेंच जगाला दिसलें   देवानें भरणें धरणें   द्यावें देवानें, घ्यावें माणसानें   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   माणसानें म्हणावें अन् देवानें दुणावें   शेजीनें दिलेलें पुरेना, देवानें दिलेलें सरेना   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   आला गेला, गोसावी दाढेला दिला   उपजत गुण   कुत्र्याची चार   क्षात्रधर्म-व्रत   गरीबाच्या मध्यस्‍थीला, उदासीनतेनें ठाव दिला   घटकेचा गुण   छळती गरीबाला, अजापुत्र बळी दिला   जिवाचे चार चार करणें   द्यावें देवानें, घ्यावें माणसानें   दे रे देवा ! कुरुप, तर देवानें दिलें स्वरुप   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   देवाजवळ मागितला एक (डोळा), देवानें दिले दोन   देवाजवळ मागितला पूत, (तों) देवानें दिला भूत   देवानें ओढ घेणें   देवानें डावी देणें   देवानें दिलेलें सरेना, माणसानें दिलेलें पुरेना   देवानें दिलें व कर्मानें नेलें, कर्माचें फळ पुढें आलें   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   देवानें पालखींत बसला आणि दैवानें उचलितो पालखीला   देवानें पाहिलें, तेंच जगाला दिसलें   देवानें भरणें धरणें   देवानें मारणें   धारजिण गुण   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   भ्र ष्टा चार   मनुष्यानें दिलेलें पुरत नाहीं नि देवानें दिलेलें सरत नाहीं   माणसानें म्हणावें अन् देवानें दुणावें   राजा उदार झाला नि हातीं भोपळा दिला   लोखंडी चार   वेडे वेडे चार   व्रत   व्रत II.   वेळेचा गुण   शेजीनें दिलेलें पुरेना, देवानें दिलेलें सरेना   षड् गुण   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.