Dictionaries | References

चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें

जे मूल स्‍वतः चालू शकते त्‍यास कडेवर घेऊन नेणें निरर्थक होय. यावरून जे काम आपल्‍यावांचून होत असेल, त्‍यांत मध्येच लुडबुड करणें
विनाकारण मध्ये पडणें. ‘चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेण्याइतके सरकार खास वेडे नाही.’ -केले १.१३८.

Related Words

डोईवर घेणें   घुणा घेणें   कान धरून-पिळून घेणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   घर घेणें   उचलून देणें   मरमर-मरमर घेणें   चालता घेणें   झाडा घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   दैवानें धांव घेणें-करणें   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   नमने घेणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   (बेल) भंडारा उचलून देणें   ओपून घेणें   नरक अंगावर घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   जिभेला चिमटा घेणें   बसकण-बसकण घेणें   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   देवानें ओढ घेणें   उरी डोंगर घेणें   शेव घेणें   दारूचा कैफ करणें, बळें वेड घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   अवतार घेणें - धरणें   दिवस घेणें   मनाला लावून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   जखमेला बिबा, मुलाला अंबा   परीक्षा घेणें   लळतें घेणें   जिवाचा घोट घेणें   नरोटी हातांत घेणें-येणें   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   चौपदरी घेणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   हातीं भोपळा घेणें-देणें   अढेवेढे घेणें   प्याला पिणें-घेणें   धूर घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   आडविहिर करून घेणें   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   झोळी घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP