Dictionaries | References

चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको

मागे ‘गांवाबाहेर०’ पहा.

Related Words

बोंब-बोंब उठणें   गांवाबाहेर बोंबलण्यास पाटलाची परवानगी कशाला   नको   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) पाय येणें   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   माझेंच नाक वर   मिरगी-मिरगी वर येणें   धोपट मार्गा सोडूं नको   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   हांक बोंब   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   खोड्यांत पाय घालावयास येतो पण काढावयास परवानगी लागते   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   बोंब पाडणें   बोंब मारु वाद   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   मुक्याला लुटलें, हांक ना बोंब   काय बोंब मारली !   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   स्पष्ट-स्पष्टोक्तीच्या आंगीं निष्ठा नको वाउगी   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   (वर) तलवार धरणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   अति भूक लागे ज्याला कालवणहि नको त्याला   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   आत्मस्तुतीचा बांका नको फुंकूं फुका   आपले मनांतील गोष्ट, करूं नको सर्वां प्रगट   आपले सामर्थ्यावरी उडी मारूं नको   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   आरती ये आणि आपडूं नको   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   उंसाचा कोंब, खाण्याची बोंब   एका म्यानांत दोन सुर्‍या, (ठेवूं नको वाईट बर्‍या)   एकीकडे आरडाओरड नि दुसरीकडे बोंब   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   करायला गेली पर, तवई आली वर   करीं कंकण, नको आरसा   क्षुल्लक-क्षुल्लक वस्तूच्या रक्षणीं, मूल्यवान्‍ वस्तूची नको हानी   काख - काखा वर करणें   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   खायला फुकाचें आणि काम नको काडीचें   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   गळ्यांत गरसोळी आणि गांवांत बोंब   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   घरचे देवास नैवेद्य नको-लागत नाहीं   घरच्या देवास नैवेद्य नको   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   चंद्राला म्‍हणते उगवूं नको, अन्‌ सूर्याला म्‍हणते मावळूं नको !   चहाडखोराचा संशय धर, विश्र्वासूं नको त्‍याजवर   जेथें नख नको, तेथें कुर्‍हाड (लावणें) कशाला   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जाणता वर   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   तेथपर्यंत-पावतों-वर   देवस्की नको, माणुसकी हवी   धट्टीकट्टी गरीबी बरी, लुलीपांगळी श्रीमंती नको   धर्मास नको   धोपट मार्गा सोडूं नको   नक्कल करण्यास अक्क्ल नको   नको   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   नको नको आणि पायली चें चाखो   नको नको म्हणावयाचें, कोंढून भरावयाचें   नको नको होणें   नको म्हटलें कीं तेंच चांगलें!   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP