Dictionaries | References

चोराला डसला विंचू, तो करीनां हूं कीं चूं

चोराला चोरी करतांना विंचू चावला, तरी त्‍याला उघडकीस येण्याच्या भीतीमुळे त्‍या वेदना निमूटपणें सहन कराव्या लागतात. दुष्‍टकर्मे करणार्‍यास त्‍या कामांत हानि झाली तरी ती उघडपणे बोलतां येत नाही.

Related Words

हूं   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   कीं   हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   आप बुरा तो जग बुरा   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   फकीर नचिंत कीं ज्यां सुता त्यां मसीद   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   शेंडी तुटो कीं पारंभी तुटो   विंधू-सांबाच्या पिंडीवरला-देव्हार्‍यावरला विंचू   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो तो आपापले घरचा राजा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   लक्षेश्वर कीं भिक्षेश्वर   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   मन मानेल तो सौदा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   सांबाच्या पिंडीवर बसलेला विंचू   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   जावें रंगीनें, कीं जावें वगीनें   तीन धोंडे मांडले कीं त्रिभुवन आठवतें   आळसाची चाल इतकी मंद असते कीं, संकटें त्याला तेव्हांच गांठतात   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   एक घाव कीं दोन तुकडे   हूं-हूं कीं (कां) चूं करणें-म्हणणें   लुटणें-लुटलासरे परटा, (तो म्हणे) लुटल्या आयाबाया   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   मथुरा-मथुरा गये मथुरादास, गोकल गये तो गोकलदास   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   शिरजोर-चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   हातीं आला, तो लाभ झाला   मेरे गल्लीमे तो आव   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   जो असे अविचारी, तो काय न करी   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   कां कीं   कीं   गारगार विंचू   चूं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तळें राखील तो पाणी चाखील   तो   धनी, झोपेनें नाडला, आनंद झाला चोराला   पत्रास _   ब्राम्हणाला अहंपणा आला, शुद्राला मत्सर डसला   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   राखील तो चाखील   विंचवीण नाचते आणि विंचू ताल धरतो   विंधू-सांबाच्या पिंडीवरला-देव्हार्‍यावरला विंचू   (समग्र) ग्रंथ पाहिल्‍यावीण । उगाच ठेवी जो दूषण तो एक मूर्ख   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   हूं   हूं-हूं कीं (कां) चूं करणें-म्हणणें   हात (ता-तो) फळी   हां हूं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP