Dictionaries | References

चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर

स्‍वतः चोर असून आणखी वर चढेलपणाच्या गोष्‍टी सांगणारा
स्‍वतः अपराधी असूनहि दुसर्‍यावरच तोंड सोडणारा
अपराधी पण उर्मट मनुष्‍य.

Related Words

चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   चूल आणि मूल   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   राखण बसला दारांत, चोर शिरला घरांत   पौर्णिमेचा चोर, अमावास्येचा पोर   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP