Dictionaries | References

छकडी

ना.  एक्का , बैलगाडी ( एक बैलाची ), रेकला .

 स्त्री. सहा संख्येचें माप किंवा गट ; समुदाय ( कागद , फांशांवरील सहा ठिपके , आंबे , रुपये इ० चा ); तिफाशीं सोंगटयांतील सहांचें दान . [ सं . षटक ]
०चें  न. पांचाचा फाडा ( फळांचापण प्रत्येक फाडयावर एक जास्ती . शेंकडा घेतला असतां एकशेंवीस फळें मिळतात ); सहांच्या गटानें केलेलें माप .
माप  न. पांचाचा फाडा ( फळांचापण प्रत्येक फाडयावर एक जास्ती . शेंकडा घेतला असतां एकशेंवीस फळें मिळतात ); सहांच्या गटानें केलेलें माप .
छकडीचें माप
सहाच्या गटाने केलेले माप
अंबे वगैरे फळे सहा सहाच्या गटांनी मोजतात त्‍यास फाडा म्‍हणतात व असे बावीस फाडे किंवा तीस बत्तीस फाडे म्‍हणजे पक्‍काशेंकडा धरतात. पुण्यास अंब्‍यांचा पक्‍का शेकडा अशा छपन्न फाड्यांचा धरतात.
 f  A travelling carriage. An aggregate of six.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP