Dictionaries | References

जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें


जखमेवर मीठ म्‍हणजे वेदनांत भर. यावरून डाग देणें
आधीच त्रस्‍त असलेल्‍या मनुष्‍यास अधिक त्रास देणें
दुःखी मनुष्‍यास हिणविणें.

Related Words

मीठ   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   गवसणी घालणें   मन घालणें देणें-लावणें   उंदीर भाजुंक मीठ ना   एखाद्या कामांत बोळ घालणें-पाजणें-पाडणें-देणें   मंत्र घालणें   पांच नाडि पिठाक, स नाडि मीठ   मुखीं बोटें घालणें   सव्य-सव्य घालणें   उंटावर खोगीर घालणें   गांठ घालणें   डोळा घालणें-मारणें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   जेवूं घालणें   कानांत तुळशी (पत्र) घालणें-घालून बसणें   वस्त्र कांटयावर घालणें-घालून ओढणें   डोळ्यात धूळ-माती घालणें-फेकणें   पाखर घालणें   गळ्यांत माळ-माळखंड घालणें   करवतीं घालणें   हात चोळणें   चिरा घालणें   जीभ नरकात घालणें   घर पालथे घालणें   घोडी घालणें   कपाळाला आठ्या घालणें-चढणें   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   सांडणी-सांडणीस टाकणें-घालणें-पाडणें   साळ-साळ घालणें-मांडणें   गवाळ्यांत घालणें-टाकणें   मुळाशीं हात घालणें   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   आंख घालणें   (डोळ्यांत) धुरळा घालणें   कागदावर बसविणें - घालणें   बारनिशीवर घालणें   करणाराला आटघाट, जेवणाराला (खाणाराला) मीठ भात   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   देशावरुन कोकणांत मीठ पाठविणें   ज्‍याच्या टांगड्या त्‍याच्याच गळ्यात घालणें   घालणें-पाडणें   भंवयांस गांठी घालणें or भंवया चढविणें   धारा घालणें   ज्याचीं बोटें त्याच्याच डोळयांत घालणें   नंगा नाच घालणें   होम-होमकुंडीं घालणें-टाकणें-देणें-पडणें सांपडणें   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   घाण्यावर घालणें   खो घालणें   अंग घालणें   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   (अन्याय, अपराध) पोटीं घालणें   ओसंगी घालणें-देणें   कृपेची पाखर घालणें   करवतीं घालणें   कागदावर बसविणें - घालणें   कांट्यावर घालणें   गळ्यांत माळ-माळखंड घालणें   गांठ घालणें   गोणी पाठीवर घालणें   घर घालणें   चिरेबंदी पाया घालणें   ठायीं घालणें   डोंगरचे आंवळे व समुद्राचे-सागराचें मीठ   तेल घालणें   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   नाकांत काडया घालणें   निभण घालणें   निभ्रण घालणें   निशाणीं घाव घालणें   पदराखालीं घालणें   पारडयांत घालणें   पिंपळाला प्रदक्षिणा घालणें   पोटांत-पोटास डोकें घालणें   भंडारा घालणें   भूत-भूत-भुतें घालणें   भर पत्रावळींत राख घालणें   भरीं घालणें-देणें   भरीस घालणें   भीक न घालणें   भोंवई-भोंवईस गांठी घालणें   मरुं घालणें   मळणी-मळणी घालणें   मुळाशीं हात घालणें   वाद-वाद घालणें   वाळ-वाळीत टाकणें-घालणें   विरजण-विरजण घालणें   वीर-इ (ई) र पहा. विरेंत घालणें   शेणगोळे घालणें   सव्य-सव्य घालणें   सांगड-सांगड घालणें   हुतुतु-हुतुतु घालणें   हात घालणें   हियें-हियें घालणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP