Dictionaries | References

जनाब, देहली तो बहोत दूर है


महाराज, अझून दिल्ली तर खूपच दूर आहे. एखाद्या कार्याची सिद्धि बर्‍याच दीर्घकालानें व्हावयाची असल्याची म्हणतात.-टि३.४१४. (फारसी) हनोज देहली दूर आस्त.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   लतकोडग्‍याची बलाय दूर, खाता पायतोस जादा नूर   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आपने आपने ख्यालमे सबही मस्त है   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   लढो बाप रोटी पकती है !   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   अल्ला यार है बेडा पार है   है   बछडा-बछडा खुंटेके बळ नाचता है   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   फुकट घेणार, दूर नेणार   वली-वल्लीको वल्लीही पछानता है   सोया-सोया मुवा, बराबर है   कानमें तेल डाल बैठे है   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो चढेल, तो पडेल   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   गद्धेभी जवानीमें, भले मालूम देते है   जे आरंभ शूर, तां गेलें ना मजल दूर   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   पाप्याला पंढरपूर, हागायाची गोद्री दूर   बियाह-बीयाह न कीया, बराततो देखी है   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोना-सोतेको सोता, कब जागता है   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP