Dictionaries | References

जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला

हेल्‍याकडून ज्‍याप्रमाणें सबंध आयुष्‍यांत पाणी वाहण्याखेरीज काही दुसरे होत नाही, त्‍याप्रमाणें काही निर्बुद्ध, हलकी कामे करणारे लोक यांचा जन्म व्यर्थ असतो.

Related Words

पाणी सारणें   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   सांगोसाचा बैल किवणानें मेला   दिवस झाडावर आला   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोळ्यांस पाणी लावणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   पाटा पाणी पाटा लागलें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवस दारीं आला   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तळें राखील तो पाणी चाखील   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   अति सुंदर जन्मा येती तिजवर उड्या पडती   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   व्याह्यां जावयां तुपाचा पेला आणि घरचा पाहुणा उपाशीं मेला   देव नाही भेटला आणि शेवटीं मेला   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   नवें पाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP