Dictionaries | References

जमीनीत कुजल्‍याशिवाय अंकुर फुटत नाहीं आणि कष्‍ट करून घस सोसल्‍याशिवाय सुखप्राप्ति होत नाहीं


पेरल्‍याशिवाय पिकत नाही व श्रमाशिवाय काही मिळत नाही. -पामो ५७१.

Related Words

द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   चूल आणि मूल   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   इच्छा काय आणि झाले काय   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   चार होत होणें   जिवाला काहीतरी करून घेणें   तुटलें मन आणि फुटलें मोतीं सांधत नाहीं   दगडाचा दोर होत नाहीं   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   दिवसां भागला आणि रात्रीं निजला   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   भेटीला आला आणि वेठीला नेला   मुढा-मुढा माकोजी आणि नकटा टिकोजी   माप आणि महापाप   यथा बीज तथा अंकुर   शेटें उपटून मढें हलकें होत नाहीं   शष्पें धुतलीं म्हणून रेशीम होत नाहीं   हिंव-हिंव भरलें चंद्राला आणि ताप भरला सूर्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP