Dictionaries | References

जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी

जावयाचा मोठेपणा इतर वेळी दिसत नसला तरी तो लग्‍नात दिसतो, तसेच सभेचा अध्यक्ष सभेच्या वेळी मोठा वाटतो. तेव्हा या दोघांची स्‍तुति त्‍या त्‍या प्रसंगी करावयास हवी.

Related Words

जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   गुण   षड् गुण   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   घटकेचा गुण   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   धारजिण गुण   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण करणें   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   आपले गुण पाघळणें   गावी नसणे   ती गुण   महती   गुण गेला पण वाण राहिला   उपजत गुण   गावी   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.