Dictionaries | References

जाणता वर

See also:  जाणता नवरा

 m  An adult bride groom.

Related Words

जाणता   मान वर करणें-काढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) नंबर मारणें   वर डोकें काढणें   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   मिरगी-मिरगी वर येणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   मात्रा वर असणें   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   बुधली वर आली   आवडीनें केली पर, ती आली वर   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   मान वर न करणें   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   मिम्या-मिम्या झाल्या थोर, आतां पाहिजे वर   काख - काखा वर करणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP