Dictionaries | References

जाण

Knowing, understanding, versed in. 2 Knowing, sensible, intelligent about; that weighs, considers, regards, attends to. Ex. मुक्या- चा जाण कोण होतो? दरिद्र्यांचा जाण विक्रमराजा; जाण मनुष्यावर उपकार केला असतां तो विसरत नाहीं.
Acknowledgment of favors and kindnesses: also appreciation of services or labors. v जाण. Ex. आम्ही श्रम केला पण त्याची त्यानें जाण जाणली.
म्‍हैस जाण असणें
जसजसे खाणे घालावे तसतसे कासेस आधिक दूध येत असणें
काही म्‍हशी कितीहि खाणें घातले तरी शरीराने माजतात पण दूध अधिक वाढवीत नाहीत. उलट काही म्‍हशी जसे खाणें घालावे तसे दूध वाढवितात. अशा प्रकारापैकी दुसर्‍या प्रकाराच्या म्‍हशीस म्‍हणतात.
  Knowing.
 f  Appreciation of services, &c.

Related Words

जाण   मनीं जाण होणें   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   आळस तो रोग जाण, तेणें जीवित्व होय क्षीण   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   अभिमान आणि अज्ञान, तरुणपणीं नासाडी जाण   सुवेळ-सुवेळीं दाम, दुप्पट जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अंतःकरणीं उपकारस्मरण हीच कृतज्ञता जाण   असतां वय लहान, बोल मोठे जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   नव जाण मोच्यांनी उदक पिले, एकलो कसा आनवाळो उरतलो?   धा जाण आवयक कोण रडनार   अंधळ्या कारण दीपाचें न पडे जाण   येकांतीं लोकांतीं। स्त्रियांसीं भाषण। प्राण गेल्या जाण। करुं नये॥   हरहर म्हण्टले जायते जाण आसात, खणिक उडी मारतलो कोण आसा ! हरहर म्हणपी जायते असत पण खणींत उडी एकल्यानच मारुक जाय   जाण   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   अर्द हांव जाण, अर्द शेजारचो रवळु जाण   असतां लहान, थोरा अडवी जाण   आर्जवी मंडळीहून, आत्मप्रीति अधिक जाण   उल्लाचाक कळ्ळेलो उत्रांमोल जाण   खटपटीवीण प्रतिष्‍ठा जाण   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   मूर्खाचें अंतःकरण, उथळ असतें जाण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP