Dictionaries | References

जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या

निरनिराळे लोक एकच प्रकारच्या गोष्‍टीबद्दल निरनिराळ्या प्रकारांनी बोलतात. सर्वच लोक एकाच गोष्‍टीकडे सारख्याच दृष्‍टीने पाहात नाहीत व त्‍यांचे त्‍या गोष्‍टीबद्दल एकाच प्रकारचे मत बनत नाही.

Related Words

पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   जिव्हा हातीं धरणें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   एक तोंड करणें   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   एक शीख सध्या लाख   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक पंथ (और) दो काज   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक करी अपराध, दुज्या लाविती बाध   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एक ओढ   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   एक धरून बसणें   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   एक तीळ सात ठिकाणीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक हमाममे, सब् नंगे   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   एक जीव सदाशिव   एक प्रीति लागती, दुजी विसरती   तूं मी एक, गठली मेख   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   भूत आणि भीति एक गांवची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP