Dictionaries | References

जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये

(गो.) जीभ आहे म्‍हणून ती नाकाला लावूं नये. चांगल्‍या वस्‍तूचा ती आपल्‍या हाती आहे म्‍हणून वाईट कामी उपयोग करूं नये.

Related Words

जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   जीभ नरकात घालणें   जीभ बधिर होणें   जीभ झडणें   श्र्वास तो आस   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   गांव तेथे लाव   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   जीभ सोकणें   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   जीभ जड होणें   लहानाची उपेक्षा करुं नये   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   जीभ हासडून प्राण देणें   दर्यांत आस मासो, ताचें मोल करतलो पिसो   नाकाला जीभ लावणें   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   मौडा-मौडा तोण्णांतुल्ली लाव लेंवप   घोड्याची जीभ   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   अस्सल आसल्यारि वाडि आस   फुकाची आस, व्यर्थ झिजे अंगवरलें मांस   मनांत ठाय आस जाल्यार मचव्यांतून ठाय आसे   साबार उदेतेक गेल्ल्यार पर्वत आस   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   भात सोडावा साथ सोडूं नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   एकटाच वीर उरला, कोणी नये सामन्याला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP