Dictionaries | References

जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें

बोलूं नये ते बोलून गेलो असे दाखविण्यासाठी जिभेला शिक्षा म्‍हणून जीभ चावणें
संकोच धरून, दबत दबत बोलणें.

Related Words

जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   नख नख बोलणें   जीभ लवलव करणें   जीभ नरकात घालणें   गळा तांगडून बोलणें   गळ्यावर बोलणें   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   विचकट-विचकट बोलणें   जीभ बधिर होणें   जीभ झडणें   जीव खरडून बोलणें-सुकणें   शंभर रुपये तोळा बोलणें   जीभ हासडून प्राण देणें   सोईचें बोलणें   अघळपघळ बोलणें   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   जिभेची करून लेखणी, शाईत बुडवावी अंतःकरणीं   जीभ सोकणें   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   जीभ जड होणें   करणें कुच, बोलणें उंच   बोलणें-उत्तर बोलणें   करून चुकणें-टाकणें   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   जीभ सोकावणें   उंच टांक करून चालणें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   गळा मोठा करून रडणें   कानपूर ओस करून बसणें   बोलणें राहणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   नाकाला जीभ लावणें   पाटीब्व्हर बोलणें, गुंजभर अर्थ   बालबाल बोलणें-सांगणें   घोड्याची जीभ   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   टाकटाक बोलणें   कामांत काम करून घेणें-उरकणें   बोलणें चालणें   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   बाष्कळ बोलणें, पुष्कळ खाणें   वांई-वांई वैराट, बोलणें सैराट   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   आडविहिर करून घेणें   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   आपली भाकरी पण आड करून खावी   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   शिरा ताणणें-ताणून ओरडणें-बोलणें-भांडणें रडणें-वाद करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP