Dictionaries | References

जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें


साहस करणें
अतिशय कष्ट करणें
संकट ओढवून घेणें
त्रास सहन करणें.

Related Words

जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें   दांत पाडणें   जीव घेऊन पळणें   जीव मुठींत धरणें   कांट्यावर घालणें   साष्टांग-साष्टांग नमस्कार घालणें   बेचाळीसचा अंक घालणें   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   जीव खाली पडणें   तोफ पाडणें   धारा घालणें   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   फिरकंडें-फिरकंडयांत घालणें-पाडणें   जेवूं घालणें   आसन घालणें-ठोकणें   घालघसरावर घालणें   जीव लावणें   टाळूवर तेल घालणें-ओतणें   अंग घालणें   जीव तोडणें   पिन्हा काढणें-पुरविणें-पाडणें   अर्धा जीव होणें   जीव सुकणें   कानावर घालणें   पापाचा पाया घालणें   जखमेवर मीठ घालणें-चोळणें   मागें पाडणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   साक्ष घालणें   लांबणीवर घालणें-टाकणें-लोटणें   धांव घालणें   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   सोन्यासाठीं सोड जीव   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   शरम-शरम पार पाडणें   एक जीव सदाशिव   मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना   विकत श्राद्धाचीम पिंडें पाडणें   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   मुडदा-मुडदा पाडणें   पत्री घालणें-वांटणें   सहाण्यांत घालणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   घाण्यावर घालणें   लाडू-लाडू खायला घालणें   खो घालणें   अंग घालणें   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   (अन्याय, अपराध) पोटीं घालणें   एखाद्याला उघडा पाडणें   ओसंगी घालणें-देणें   गळ्यांत माळ-माळखंड घालणें   गांठ घालणें   घर घालणें   चिरेबंदी पाया घालणें   ठायीं घालणें   तेल घालणें   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   दड पाडणें   नाकांत काडया घालणें   नांगी पाडणें   निभण घालणें   निभ्रण घालणें   निशाणीं घाव घालणें   पगडा पाडणें   पदराखालीं घालणें   पायंडा करणें-घालणें-पाडणें   पोटीं पाडणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   भंडारा घालणें   भूत-भूत-भुतें घालणें   भर पत्रावळींत राख घालणें   भरीं घालणें-देणें   भरीस घालणें   भीक न घालणें   भोंवई-भोंवईस गांठी घालणें   मुळाशीं हात घालणें   मस्तकावर अक्षता पाडणें   मागें पाडणें   येल-येल पाडणें   लोथ-घ-लोथी-घ-घी पाडणें   वाद-वाद घालणें   वाळ-वाळीत टाकणें-घालणें   विकत श्राद्धाचीम पिंडें पाडणें   विरजण-विरजण घालणें   वीर-इ (ई) र पहा. विरेंत घालणें   शेणगोळे घालणें   सव्य-सव्य घालणें   सांडणी-सांडणीस टाकणें-घालणें-पाडणें   हुतुतु-हुतुतु घालणें   हात घालणें   हियें-हियें घालणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP