Dictionaries | References

जेथें दांत आहेत तेथे चणे नाहीत व जेथे चणे आहेत तेथें दांत नाहींत

ज्‍यास खाता येते, पचवतां येते त्‍यास खावयास मिळत नाही व ज्‍यास भरपूर खावयास आहे त्‍यास खातां येत नाही व पचवितां येत नाही, अशी विपरीत परिस्‍थिति पुष्‍कळ ठिकाणी आढळून येते. चणे पहा.

Related Words

दांत पाडणें   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   हत्तीच्या दांतासारखे दांत असणें   लांवेचे चणे लांवेंन खांवचे   पैसे कांहीं झाडाला लागत नाहींत   जगास पुष्‍कळ डोळे आहेत   गांव तेथे घेडवाडा, नदी तेथे वोहळा   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   कष्‍टावांचून सिताफळे येत नाहीत   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   दांत पाडून हातावर देणें   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   बायको धमकट, व दादला कसपट   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   बुवा तेथें बाया आणि ब्रह्म तेथें माया   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   दुधाचे दांत   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP