Dictionaries | References

जेथे गुण तेथें आदर

गुणवान्‌ मनुष्‍यास सर्वच लोक मान देतात.

Related Words

जेथे गुण तेथें आदर   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   तेथें संताप, जे स्‍थळीं व्याप   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   जेथे फिरे केरसुणी, तेथें वावरे लक्ष्मी   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   पायां झाला नारु। तेथें बांधला कापरु॥   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   बुवा तेथें बाया, वृक्ष तेथें छाया   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   अति प्रीति जेथें चालते तेथें अति अदावत वाढते   ऐशीं तेथें पंचायशीं   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   पत्रावळ तेथें द्रोण   पांच तेथें परमेश्वर   विकल्प-विकल्प तेथें महा पाप। पाप तेथें संताप। संताप तेथें अज्ञान अमूप। वसतसे सर्वदा॥   जेथे दृष्‍टि, तेथें सृष्‍टि   जेथे फार पुंजी, तेथें फार काळजी   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   जेथे मिळाल्‍या दोघी तिघी, तेथें निघे उगी दुगी   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   आदर न करी त्याच्या करिंचे भोजन कशाला   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   जेथें धनिकाचा सत्‍कार, तेथें सुजनाचा थोडा आदर   देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला   पाहुण्याचा आदर केला, त्याच्याकडून साप मारविला   पैठणी आदर-प्रेम   या नाहीं, बसा नाहीं, आदर सत्कार, तें घर नादार, पण केवळ मूर्खाचा बाजार   वरकर्मी आदर   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   आदर   आदर न करी त्याच्या करिंचे भोजन कशाला   उपजत गुण   करावा जसा आदर, तसा मिळे प्रत्‍यादर   कोरडा आदर   घटकेचा गुण   जेथे   जेथें तेथें   जेथें धनिकाचा सत्‍कार, तेथें सुजनाचा थोडा आदर   तेथें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला   धारजिण गुण   नाशिकची कल्हई-जिल्हई आणि पैठणचा आदर   पैठणी आदर-प्रेम   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पाहुण्याचा आदर केला, त्याच्याकडून साप मारविला   या नाहीं, बसा नाहीं, आदर सत्कार, तें घर नादार, पण केवळ मूर्खाचा बाजार   वरकर्मी आदर   वेळेचा गुण   शब्दांचा सुकाळ, तेथें बुद्धीचा दुकाळ   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.