Dictionaries | References

जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें

(गो.) जेवण दुसर्‍याचे तरी पोट आपले ना. दुसर्‍याकडचे मिळाले म्‍हणून ते आपल्‍या पोटाचा अंदाज पाहूनच खाल्‍ले पाहिजे.

Related Words

पोट जाळणें   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   पोट तडीस लागणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   पाठ पोट सारखें होणें   पोट सुटणें   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   पोट पाताळास-रसातळास जाणें   भकाट-टी-पोट भकाटीस जाणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   देड बुदवंताक पोट रितें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   लबाडीवर पोट भरणें   गायीचो पाडो खंय तरी वाढो   दुखतें पोट, म्हणे कवाड लोट   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   गेलें घाटीं, झाली माती   फाटलें पांघरुण वाणाचें, मेलें माणूस गुणाचें   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   गांव गेलें, नांव राहिलें   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   पावसाचें पोट फुटणें   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   स्मशानांत गेलें तरी कावळयांचा उपद्रव   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   पोट भरलें म्हणजे उंबर कडू   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP