Dictionaries | References

जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे

पित्‍याचेच गुण सामान्यतः पुत्रात उतरतात. तु०-बाप तसा बेटा.

Related Words

जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   तेथें संताप, जे स्‍थळीं व्याप   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   ती गेली पण ते गेले नाहींत   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   जे खाय ते सवाद जाणे   जे मनीं वसेः ते बोलतां होये अनायासें   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   लागता गुण   वेळेचा गुण   उपजत गुण   घटकेचा गुण   जे   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पत्रास _   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.