Dictionaries | References

जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे

(व.) बाळपणी मनुष्‍याच्या अंगी जे गुण दृग्‍गोचर होतात तेच गुण तो पुढे लेकुरवाळा झाला, त्‍याची पूर्ण वाढ झाली असतांनाहि कायम राहतात. त्‍याचा स्‍वभाव बदलत नाही. मनुष्‍य पुढे कशाप्रकारचा निघेल हे लहानपणच्या त्‍याच्या लक्षणांवरून ताडतां येते. Child is father to the man. मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात.

Related Words

जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे   देवानें पंख दिले ते आकाशांत उडण्यासाठी   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   तेथें संताप, जे स्‍थळीं व्याप   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   ती गेली पण ते गेले नाहींत   जें न कळे जेरबंदी, ते कळे संबंधी   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   जे काई पण थाय, ते सारानेज वास्‍ते   जे खाय ते सवाद जाणे   जे मनीं वसेः ते बोलतां होये अनायासें   जांवयाची महती (गुण) लग्‍नात गावी, अध्यक्षाची सभेत गावी   लागता गुण   उपजत गुण   घटकेचा गुण   जे   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पत्रास _   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.