Dictionaries | References

जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी

जो आपले विकार, आपल्‍या इच्छा, हाव ही ताब्‍यात ठेवतो तो नेहमी सुखी असतो. काम व लोभ यांमध्येच पुष्‍कळ दुःखाचा उगम असतो.

Related Words

जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   उचललेले काम   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   आपना वही जो आपने काम आवे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   लोभ लचकला, पान्हा सुटला   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   लतकोडग्‍याची बलाय दूर, खाता पायतोस जादा नूर   तो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   नाजूक काम   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   फुकट घेणार, दूर नेणार   शेंग-सारी रात्र जागली, शेंगावांगीं रांधलीं   किरकोळ काम   अटींचें काम   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   अटींचें काम   अणीबाणीचें काम   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   उचललेले काम   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   उण्या माणसा दुणें काम   उभें काम   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   कमरमोड काम   कळास काम   कुसरीचें काम   काबाड कष्ट - काम   काम   काम II.   काम III.   काम IV.   काम V.   किरकोळ काम   कोरडें काम   खांदाडीस मेखा देऊन काम करणें   घाण्या बैलाक घुंवंचें काम   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जैसा दाम, वैसा काम   जीव खाऊन काम करणें   जो तो   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तो   दुःखीं आठवे राम, सुखीं बातांचें काम   दुद चोयिल्या माज्राक दुदगळि चोंवचे काम ना   दूर   दर्शनी काम   देहधारी   दाम तसें काम   नखांबोटांवर काम करणें   नवरा मरो कीं नवरी मरो, उपाध्याला दक्षिणेशीं कारण-प्रयोजन-काम   नाजूक काम   परवडीचें काम   पाण्यापासून जवळ, सोयर्‍यापासून दूर   पारोसें काम   फेस्तापुढें काम   बडबड-बडबड करतां नाहीं जोम, पैका करी सर्व काम   मुखीं वदे रामराम नि मनीं दिसे सदा काम   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मरमर काम करणें   राखील तो चाखील   रामभरोसे काम   लादा-लादावादीचें काम   शहाण्याची एक बात, मूर्खाची सारी रात   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP