Dictionaries | References

जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी

जो आपले विकार, आपल्‍या इच्छा, हाव ही ताब्‍यात ठेवतो तो नेहमी सुखी असतो. काम व लोभ यांमध्येच पुष्‍कळ दुःखाचा उगम असतो.

Related Words

जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   उचललेले काम   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   आपणा लागे काम। वाण्या धरीं गूळ। त्याचें यातिकूळ। काय किजे।।   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आपना वही जो आपने काम आवे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   लोभ लचकला, पान्हा सुटला   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   तो   लतकोडग्‍याची बलाय दूर, खाता पायतोस जादा नूर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   उण्या कामा दुणे दाम, आळशी माणसाला दुप्पट काम   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   नाजूक काम   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   फुकट घेणार, दूर नेणार   शेंग-सारी रात्र जागली, शेंगावांगीं रांधलीं   किरकोळ काम   अटींचें काम   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP