Dictionaries | References

जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा

लहान मुलाच्या ठिकाणी जे गुण दृष्‍टीस पडतात ते त्‍याच्या जन्मभर सुटत नाहीत. जे गुण०- पहा.

Related Words

घटकेचा गुण   गुण काढणें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   नामदार तो नम्र फार   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   सोन्याचा गुण सवागीला   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   तो   आपना वही जो आपने काम आवे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ती गुण   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   गुण घेणें-देणें   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP