Dictionaries | References

जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा

लहान मुलाच्या ठिकाणी जे गुण दृष्‍टीस पडतात ते त्‍याच्या जन्मभर सुटत नाहीत. जे गुण०- पहा.

Related Words

जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   घटकेचा गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   नामदार तो नम्र फार   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   सोन्याचा गुण सवागीला   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   ती गुण   आपना वही जो आपने काम आवे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   तो   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   उपजत गुण   कपलांतलें ब्रह्मदेवाच्यान सुद्धां काढुं न जो   घटकेचा गुण   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   जो तो   तो   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   बाळा ते-ती जन्मकाळा   राखील तो चाखील   लछमी-लछमी तो गौर्‍या वेचें, धनपाळ मागे भीक, अमरसिंग तो मरगये, ठणठणपाळ ठीक   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.