Dictionaries | References

जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी

ज्‍याची परमेश्र्वरावर पूर्ण निष्‍ठा असते तो या जन्म-मृत्‍यूच्या फेर्‍यांतून मुक्त होतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   टका करी कामकाज   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   आपना वही जो आपने काम आवे   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   लतकोडग्‍याची बलाय दूर, खाता पायतोस जादा नूर   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   जन्म देणें   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   फुकट घेणार, दूर नेणार   भक्ति ही संकटकालीं जन्म पावते   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   चारी सुना गरवार करी   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP