Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञानाचा कंटाळा आला, त्यानें संशय स्वीकारिला

ज्याला ज्ञानप्राप्तीचा कंटाळा येतो तो प्रत्येक गोष्टीबद्दल संशय दाखवूं लागतो.

Related Words

आला   संशय-संशय वाटणें-येणें   संशय म्हणजे चुकी   लांडगा आला रे लांडगा आला !   वळ-वळ उठला पण संशय फिटला   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   आला भेटीला, धरला वेठीला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   शिलंगण-शिलंगणाचें सोनें पाहिजे त्यानें लुटावें   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   आयुष्याचा क्षण फुकट गेला, उणेपणा आला कार्याला   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   भूत हिंसा देखे डोळां: तोचि ज्ञानाचा अंधळाः   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   मीं पैसे मागितले, त्यानें कान झाडले   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   स्नानसंध्येच कंटाळा, हातीं सोंगटीचा-सोंगटयांचा चाळा   (ज्याचें त्यानें) आपलें पाहावें   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   मामाचा वशिला, आला नाहीं कामाला   पाटलाला आला नजराणा, महार झाला दिवाणा   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   ससा भानोशीं आला   पोरगा शुद्धीवर आला, मुसळाला अंकुर फुटला   देण्याला (द्यावया) नाहीं थार, आड आला शनिवार   आला बायकोचा भाऊ, याहो आपण एका ताटीं जेवूं   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   हिस्सा-हिश्शाचा हिस्सा, हिंवर चिंचेचा भाचा आणि त्याला आला उल्हासा   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   सोनारानें कान टोचले तेव्हां शुद्धीवर आला   हातीं आला, तो लाभ झाला   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   आला उंदरांचा मारा, घरांत मातीचा पसारा   धनी झाला जागा, चोर आला रागा   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   प्रसंग आला तडातडी, तेथें करावी तातडी   राजाला आला चांदकोत, बटकी कांहीं सुटेना   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   आला-ली-लें गेला-भला   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   आला   आला भला, भावकाईला टोला   कंटाळा   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   तंटा मिटवायाला गेला, आणि गव्हाची कणीक करून आला   दिवस दारीं बाहेर आला   फुटकच्या भिकेला, महागपणा आला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   ससा भानोशीं आला   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP