Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञानाच्या गोष्टी भारी, सून सासूला मारी

सून ज्ञानाच्या गोष्टी ऐकून शहाणी झाली म्हणजे सासूचा अपमान करुं लागते.

Related Words

भारी   बोले तो मा मारी जाय, ना बोले तो बाप कुत्ता खाय   पंकांतल्या गोष्टी   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   सारोखी-सारोखीच्या गोष्टी सांगणें   लेक होईतों ल्यावें, सून येईतों खावें   कुंभाराची सून मडकि विकूक रस्‍त्‍यारि येतलीच   ईश्र्वर तारी, त्यास कोण मारी   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   मीठ घालतचि कणु निबरु, सून हाडतचि मायिं निबरु   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   मूल नाहीं तोंवर खाऊन घ्यावें, सून नाहीं तोंवर लेवून घ्यावें   उलटून गोष्टी सांगणें   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   टकराघोच्या गोष्टी   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   कुंभाराची सून उद्यां (कधीतरी) उकीरड्यावर येईल   पेलाअ लागे ओठा, पण दैव मारी सोटा   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   आप दुःख भारी, परदुःख शीतळ   पडल्या पडल्या गोष्टी सांगणें   नागव्या गोष्टी करणें-सांगणें   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   अल्प कार्यीं मारी हाका, मोठे कार्यी राहे मुका   चट्‌टीपट्‌टीचा बोभाटा, झिपरी मारी झपाटा   सासूचा पाय सुनेला लागला किंवा सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनेंच पायां पडावें   भपका-भपका भारी, खिसा खाली, मार खानेकी निशाणी   चालते काळीं संग्रह करी, विपत्ति काळी उपयोगी भारी   मगराची स्वारी, पाण्यांत भारी   तीनतेरा गोष्टी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   भूषण-भूषण भारी अन् बटव्यांत गारी (वाजवून पाहिलें तर खळखळ सारी)   जो कोणी हांक मारी, त्‍याला प्रसन्न कावेरी   पडदा मारी झडदा   तिळाचा भात नाहीं, जांवई गोत नाहीं, सून माय बहीण नाहीं   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   जातीला जात मारी, जातीला जात तारी   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   आईबापा मारी लाता, बाईलीला घेई माथा   माजलें गुरुं, धन्यास मारी   ताकांत डेंगणें घातले, सून पिईना गिर्‍हाईक घेईना!   अधिक सून पाहुण्यापुढें   मारी-मारिनें जाणनातीले घर ना   वाघाची फेरी, जिवाला मारी   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   आकांशातील देवाची तुटली दोरी, मृत्युलोकचा देव बोंबल्या भारी   आज्ञा पालन बरी, उपकार वाटती भारी   उंची पोषाख करी, बायका मुलें उपाशी मारी   गप्पा - गोष्टी   गूळ गूळ गोष्टी   गांडीखालीं आरी आणि चांभार पोर मारी   गोष्‍टी करणें   घरबारी-भारी   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   चढती पायरी, मूर्खाला आनंद भारी   जाग्‍याला खूण, सासर्‍याला सून   टकराघोच्या गोष्टी   ढुंगणाखाली आरी, चांभार पोरें मारी   तीनतेरा गोष्टी   दुःखें अग्नीपरी, झांकतां वाढे भारी   द्रव्य झाल्या गांठीं, आठवती मोठया गोष्टी   द्रव्यावीण हिंमत धरी, त्याचा नाश होय भारी   पंकांतल्या गोष्टी   परमेश्वर तारी त्यास कोण मारी   पान ना फूल आणि कमळी माझी सून   भागवणें-भागवण्याच्या गोष्टी   माजलें गुरुं, धन्यास मारी   मिष्टान्न भरण करी, त्यास दुखणें भारी   रिकामा मापारी कपाळावर हात मारी   लग्नाच्या अटी, हजाराच्या गोष्टी   वरल्या देवाची तुटली दोरी, खालचे देव बोंबा मारी   वाघाची फेरी, जिवाला मारी   सून   हटांत तुरी, भट भटणीला मारी   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP