Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञानावीण जी जी कळा, ती ती मानावी (जाणावी) अवकळा

ज्ञानाशिवाय दुसर्‍या सर्व गोष्टी अथवा विद्या कितीहि चांगल्या दिसल्या तरी त्या अयोग्य समजाव्या.

Related Words

कळा   सोळा कळा   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   जी   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   असे जी प्रशस्त रीति, तिजला सोडवण असती   आगसली ती मागसली, मागसली ती कापुसली (मागून आली ती गरोदर झाली)   ती गेली पण ते गेले नाहींत   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   कळा   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   अस्सल ते अस्सल आणि नक्कल ती नक्कल   न मारतां भय दावे, ती बरवी नीति म्हणावी   आपण म्हणूं ती पूर्व दिशा   मिनत-ती   आली ती लक्ष्मी, गेली ती बला   ती गुण   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   हां जी? हो जी?   वाहिली ती गंगा, राहिलें ते तीर्थ   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   लंगडा (-डी-डें) तो (-ती-तें) लंगडा (-डी-डें) पण गांवखरीं (-दरीला-धारिनें-गांवाशेजारीं) चरत नाहीं   कळा कळा करणें   तिवेत-ती   युवति or ती   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   दुडता or ती   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   वाहते ती गंगा साचतें तें डबकें   अशाश्वत-ती   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   विणें-विणारणीच्या वेदना विणारीण जाणे-विते ती जाणते   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   चोरक्रांत-ती   सांगत ती चाकरी, दीत तॉ मुशारॉ   अणकुची or जी   जा खोड बाळा, ती (खोड) जन्मकाळा   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   आपल्‍या खेटरावर माया, ती दुसर्‍याच्या पोरावर नाहीं   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   केकत or ती   संजायत or ती   गरत-ती   मागुता-ती   माजीं-जी   ऐरावत-ती   मरती कळा   नासलें फळ दुसर्‍या फळा, नासून हरी त्याची कळा   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   अंगणावरून घरस्‍थित जाणावी   अंगणावरून घराई कळा (ओळखते)   अंगीं नान कळा पण वेष बावळा   अणकुची-जी   अवकळा   अशाश्वत-ती   आरत-ती   उंची वस्तु अल्प मोला, त्या राष्ट्रीं मोडती कळा   उत्तम कळा उत्तम ज्ञान, न ये विद्येवांचून   उतरता-ती   उतरती कळा-दशा-पायरी   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   कळा   कळा कळा करणें   कळा जाणें   कळा ना कथा, चव ना चोथा   कळा नाहीं कांति नाहीं, युक्ति बुद्धि कैसी त्‍याच्या ठायीं   खरवत or ती   खुशमौजा-जी   गरत-ती   घड्याळची or जी   घड्याळची-जी   चढती कळा   चोरक्रांत-ती   चौवेत or ती   चौवेत-ती   जाणती कळा   जी जी   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   द्रव्य, चतुराई,कीर्ति ऐकावी,चतुर्थांश खरी मानावी   नासलें फळ दुसर्‍या फळा, नासून हरी त्याची कळा   बरीगत or ती   मुखचर्या-कळा   मरती कळा   मशालची-जी   मागुता-ती   माजीं-जी   मावळत or ती   मिनत-ती   यति or ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   श्रीमंती खाशाचीः घरीं कळा जोशाची   श्रीमंतीला उतरती कळा आणि गरिबीला चढती कळा   संगत-ती   संजायत or ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP