Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञानी-ज्ञानी कैसा जाणावाः दहा लक्षणें बांधे जीवा

( महानु. ) अक्रोध, वैराग्य इ. दहा लक्षणांनीं जो स्वतःला बांधून घेतो म्हणजे हे दहा गुण ज्याच्या ठिकाणीं असतात तो ज्ञानी ‘ दश लक्षणें ’ पहा.

Related Words

ज्ञानी-ज्ञानी कैसा जाणावाः दहा लक्षणें बांधे जीवा   ज्ञानी तोच पुण्यवान   पंच लक्षणें   नऊ लक्षणें   सप्त लक्षणें-व्यसनें   मागत्यास दहा घरें   दहा   ज्ञानी   एकाला दहा उत्तरे देणें   दहा (दस) गेले, पांच उरले   कैसा   सप्तकीर्ति लक्षणें   जीवा वारा पिणें   अल्प ज्ञानी, मूर्खात मोठा मानी   खंडीस दहा माणाचें भोळें   दहा बारा कोसांवर भाषा बदलते   मेल्या म्हशीला दहा शेर-पायलीभर-बारा शेर दूध   दहा खाय पांच खाय, वैदा माहा हात पाहाय   जीवा   कोणाचे दहा, कोणाचे वीस, परंतु बंध्याचे साडेबत्तीस   जातीची शिंदळी। तिला कोण कैसा वळी।।   मूर्खा स्वहिताचें गाणें, ज्ञानी लोक हिताहित जाणे   पोराचीं लक्षणें पाळण्यांत   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले तो रसकी लुटालूट, ज्ञानीसे अज्ञानी मिले तो उलटी माथाकूट   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले वह बात बात और बात, गद्धासे गद्धा मिले वह लात, लात और लात   पाण्यांतील मासा तळीं जातो कैसा, जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे   एक इटेकरी व दहा पट्टेकरी (बरोबर)   न जाणे समय कैसा लोटावा, तो पूर्ण दुःखी समजावा   रांड, भांड, भैंसा, बिघडे तो होय कैसा?   (दहा जणांचे अनेकांचे) हात पडणें   दृढ छाती, सूक्ष्म दृष्टी, मृदु हात जाणें, अशीं असावीं शस्त्रवैद्याचीं लक्षणें   भीक मागणाराला दहा घरें   पाणी(नी)तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया-मिलुंगा-मिलावेगे वैसा   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   कच्च्या धाग्‍याचें बंधन सैल, कैसा आकळे दांडगा बैल   दहा मरावे पण दहांचा पोषिंदा (पालनवाला) मरूं नये   भांड-रांड भांड म्हैसा, बिघडे तो होय कैसा   अनुभवाविण करणें तीं मूर्खाचीं लक्षणें   कोण दिवस येईल कैसा, नाहीं देहाचा भरंवसा   पळणारास एक वट शोधणारास दहा-बारा वाटा   भीक मागत्या दहा (बारा) घरें   लक्षणें   एक शेर विद्या आली जरी, दहा शेर अक्कल लागे वरी   पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे॥   जळा-पाण्यामध्यें मासा झोंप घेतो कैसा। जावें त्याच्या वंशा। तेव्हां कळे॥   धकाधकीचा मामला, कैसा धडे अशक्ताला (जड जातो अशक्ताला)   ज्ञानी-ज्ञानी कैसा जाणावाः दहा लक्षणें बांधे जीवा   अनुभवाविण करणें तीं मूर्खाचीं लक्षणें   जीवा   दहा खाय पांच खाय, वैदा माहा हात पाहाय   लक्षणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP