Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञानी तोच पुण्यवान

खरा ज्ञानी मनुष्यच पुण्यवान असतो.

Related Words

ज्ञानी तोच पुण्यवान   जाणे कैसे कूळ, तोच जाणा शाहणा मूल   मनाचा मोकळा, तोच दाबतो गळा   आपले मनाचा जो धनी, तोच धनी खरा जनीं   ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   अल्प ज्ञानी, मूर्खात मोठा मानी   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   वेळेला खाई खस्त, तोच दोस्त   ज्ञानी   ज्ञानी-ज्ञानी कैसा जाणावाः दहा लक्षणें बांधे जीवा   ज्या गांवीं भरे दरा, तोच गांव बरा   दृढभाव तोच देव   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   मूर्खा स्वहिताचें गाणें, ज्ञानी लोक हिताहित जाणे   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले तो रसकी लुटालूट, ज्ञानीसे अज्ञानी मिले तो उलटी माथाकूट   ज्ञानीसे ज्ञानी मिले वह बात बात और बात, गद्धासे गद्धा मिले वह लात, लात और लात   पडला कामाला, तोच खरा आपला   प्रपंची जो सावधान, तोच परमार्थ करील जाण   देवाविषयी हुरहुरी, तोच करील दुरी   मनाचा सौदा, तोच खरा धंदा   जो वागे तानमान, तोच या जगी मिळवी मान   जो बोले तोच हंसे, त्‍यासारखा मूर्ख नसे   प्रपंच केला वेगळा वेगळा, तोच सगळ्याला भोवला   जन्माचा आरंभ, तोच मृत्‍यूचा प्रारंभ   खटपट करी तोच पोट भरी   जिंकतो तोच हंसतो   राजाचा त्याग, तोच प्रजेचा भोग   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   पडला काजा, तोच माझा   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   अल्प संतोष हेंच धन, जगीं तोच एक जन   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   ज्‍याचे खिशांत सुर्ती, तोच मंगळमूर्ती   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   ज्ञानी तोच पुण्यवान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP