Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञान जाणे तो जाणता नोहेः क्रिया करीतुसे तो जाणताः

( महानु. ) नुसतें ज्ञान असून उपयोग नाहीं, जो त्याप्रमाणें क्रिया करतो तोच खरा जाणता.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जो चढेल, तो पडेल   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   स्वनिष्ठ-स्वनिष्ठ क्रिये पस्य परनिष्ट क्रिया थोर   क्रिया II.   दादाचें बळ वहिनी जाणे- वहिनीला माहीत   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   मन जाणें पापा आणि आई जाणे मुलाच्या बापा   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभवी ज्ञान   अपरोक्ष ज्ञान   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आळशास त्रैलोक्याचे ज्ञान   उठून जाणे   क्रिया II.   क्रिया III.   काय जाणे   खाऊं जाणे, तो पचवूं जाणे   चुलीत जाणे   ज्ञान   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जन्मांतरचें ज्ञान   जाणता   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   तो   देखभट्टीचें ज्ञान   देखभट्टींचे ज्ञान   दादाचें बळ वहिनी जाणे   पायांचा जाळ-पायांची आग मस्तकास जाणे   पोटचें ज्ञान   रया जाणे   राखील तो चाखील   राजाची धांव राजाप्रमाणें, गरीबाची त्याप्रमाणें जाणे   वेडें ज्ञान   विकटोपर्यंत अध्ययन-ज्ञान   शरण जाणे   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP