Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें

मनुष्याला ज्ञान पुष्कळ मिळवितां येतें व तें लौकरहि प्राप्त करुन घेतां येतें पण त्यामानानें शहाणपण अगर बुद्धीची तीव्रता अगर प्रगल्मता वाढत नाहीं
तिला वेळ लागतो. तु०- अकलेपेक्षां विद्या जास्ती ओझ्याप्रमाणें वाढती. Knowledge comes but wisdom lingers.

Related Words

मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   उड्या बरा पण पड्या कठीण   बाईल मरो पण बैल जगो   उलटें शहाणपण (शिकविणें)   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   मन पादशाही पण दैव गांडू   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   गांड फाटे पण कपडा-धबला न फाटे   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   अंगावरलें, रांगतें आणि खेळतें, अशी संतती बाईल मिरविते   अनुभव नसतांची जाण व्यर्थ पुस्तकी ज्ञान   अनुभवी ज्ञान   अपरोक्ष ज्ञान   आळशास त्रैलोक्याचे ज्ञान   उपदेश देतां येतो, पण बुद्धि देतां येत नाहीं   उफराटें शहाणपण   गळ्यांत नसावी सरी, पण घरांत असावी मोरी   ज्ञान   जन्मांतरचें ज्ञान   तीन चांगले पण   देखभट्टीचें ज्ञान   देखभट्टींचे ज्ञान   पण   पोटचें ज्ञान   वेडें ज्ञान   विकटोपर्यंत अध्ययन-ज्ञान   शहाणपण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP