Dictionaries | References

ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी


ज्‍याच्या अंगी काही करामत किंवा पराक्रम नसेल तो मनुष्‍य अगदी मेल्‍यासारखा निरुपयोगी, दुर्बल असतो.

Related Words

तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   जीव घेऊन पळणें   ऊन पाण्यास चवी नाही   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   जीव खाली पडणें   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   डोळ्यांस पाणी लावणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   जीव मुठींत धरणें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   जीव अरडींदरडीं घालणें - पाडणें   जीव लावणें   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   एक जीव सदाशिव   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   पाणी जाळणें   जीव तोडणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   दोहो अंगी उजवणें   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   मात्यारि मारल्यारि जीव फुटटना   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP