Dictionaries | References

ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये

श्रीमंत मनुष्‍याशी स्‍पर्धा केल्‍यास त्‍यांत शेवटी आपलेच नुकसान अधिक होण्याचा संभव असतो.

Related Words

गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   कसें करूं, काय करूं   ऐकून घेत नाही, त्याला सांगू नये काहीं   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   नये   सोयर्‍यापासून लांब आणि पाण्यापासून जवळ   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   तणा घराचानें उज्‍जानें खेळ नये   जों जवळ ओवरा, तों जग सोयरा   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   तळें पाहून रेडयाला सोडूं नये, महारवाडा पाहून महाराला सोडूं नये   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   चढ पढ सर्वांस आहे   पांटीभर बोलणें गुंजभर अर्थ   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP