Dictionaries | References

ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ

जो मनुष्‍य श्रीमंत असतो त्‍याच्या हातांत कोणतीहि गोष्‍ट करण्याचे सामर्थ्य असते व म्‍हणून त्‍याला लोकहि मानतात.

Related Words

जवळ करणें   अंगीं नसणें   अंगीं पडणें   पंच पुरुषार्थ   पुरुषार्थ   ज्‍याचे जवळ अर्थ, त्‍याच्या अंगीं पुरुषार्थ   अंगीं ताठा भरणें   जावें त्‍याच्या वंशा, तेव्हां कळे।   पाटीब्व्हर बोलणें, गुंजभर अर्थ   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   जया जवळ नाहीं पैसाः तो भला मानुस केसाः   म्हैस-ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   एकव्रतचारिणी नारी, पुरुषार्थ साधी चारी   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   दुरुन डोंगर साजराः दुरुन डोंगर साजरा, जवळ जातां काजरा   घोडामैदान जवळ असणें   अंगीं,अंगें   अंगीं भिनणें   अंगीं दोष लावणें   अंगीं फुटणें   अंगीं मिरच्या लागणें,कुयले लागणे,झोंबणें   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   अंगीं तीन (नऊ) मण तिखें जळणें   ज्‍याचे पदरीं नाहीं पैका, त्‍यास वाटे बोलतां शंका   अर्थ वा साधयेतू देहं वा पातयेत्‍   ज्‍याचें चातुर्य त्‍याच्या पुरतें   जवळ नाहीं पैका, बाजार लागे फिका   (माझ्या) अंगीं का माशा मेल्या आहेत?   अमित - अमित इच्छा न धराव्या, आपुले अंगीं जिरवाव्या   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   ज्‍याचे चाकर म्‍हणविले, त्‍यासाठी मेहनत करावी   गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी   अंगीं असतां पराक्र, करूं नये हलकें काम   ज्‍याचे खिशांत सुर्ती, तोच मंगळमूर्ती   अंगीं पांडित्याचा थोरपणा आणि मुधाला मुळमुळपणा   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   स्वस्थपणें थोडें खाणें, तेंचि अंगीं लागणें   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP