Dictionaries | References

झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक

जो मनुष्‍य खरोखर विद्वान्‌ असून आपल्‍या विद्वत्तेचा डांगोरा पिटीत नाही त्‍याची योग्‍यता फार मोठी समजावी व तो वरवर फुशारकी मारणार्‍या विद्धानापेक्षां खरोखरच अधिक बुद्धिवान असतो म्‍हणूनच त्‍यास बाहेर बभ्रा करणें आवडत नाही. तु०-उथळ पाण्याला खळखळाट फार, खोल पाणी संथ वाहते.

Related Words

झांकले माणिक, बुद्धि-गुण आणिक   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   आंब्या राकडारि घालतचि बुद्धि येत्ता   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   अन्नानुसार बुद्धि   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   ज्यास बुद्धि नाहीं, त्यास भांडवल नाहीं   तरुणपणीं बुद्धि, म्‍हातारपणीं शक्ति, याचें नांव चांगली स्‍थिति   मद्य-मद्य घरांत रिगल्यावर बुद्धि घर सोंण्णु वत्ता   साठीं बुद्धि नाठी   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   किराक बुद्धि, सांगिली वारि   विनाश-विनाशकाळीं विपरीत बुद्धि होणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   बुद्धि करणें-सांगणें   आधी जाते बुद्धि, मग जाते भांडवल (लक्ष्मी)   जैशी देवाची उजरी, तैशी बुद्धि उपजे शरीरी   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आगे बुद्धि बनिया, पीदे बुद्धि बामनिया   साठी बुद्धि   झांकले पाप, दुणें दुराचरण   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   आणिक   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   परपत्ययनेय बुद्धि   पाऊल बुद्धि   पांचाची पांच बुद्धि   पांचा बुद्धि ती पंचविशी बुद्धि   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   बुद्धि II.   बुद्धि III.   बुरणूस-बुरणूस बुद्धि   मक्कट-मक्कटा हत्तांतु माणिक   मंदमति-बुद्धि   वेळेचा गुण   शेजार्‍याच्यानें घरें आणिक पाहुण्याच्यानें पोरें होतीं तर मग काय?   षड् गुण   सदसद्विवेक बुद्धि   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.